TIINA ÕUNAPUU
Pikapäevarühma õpetaja
Tel.: 5569 3611
e-post: tiina.ounapuu@tamsalu.ee

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühmas osalevad 1.-4.klassi õpilased lapsevanema avalduse alusel.

Pikapäevarühm on avatud 12.00 – 16.00 ja siin toimuvad järgmised tegevused:

  • mängulised ja käelised tegevused;
  • loetakse populaarteaduslikke teoseid – entsüklopeediaid;
  • lõpetatakse tundides alustatud ülesandeid;
  • kodutööde tegemine toimub eelneval kokkuleppel vanematega;
  • loetakse ilukirjanduslikke raamatuid.

13.30 – 14.00 Pikapäevasöök (vajalik lapsevanema taotlus)

Pikapäevarühma ühe päeva toiduraha on 0,90 eurot.