Koosolekud

Koosolekud2018-09-04T11:01:10+00:00

KOOSOLEKUD

Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul.


Tamsalu Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek toimub 26. septembril algusega kell 18.00 kooli aulas.
Koosoleku päevakavas:

  1. Ülevaade olulisest möödunud ja algava õppeaastal – direktor Tiina Parmasto
  2. Kokkuvõte 2017/2018 õppeaastast – õppealajuhataja
  3. Mured ja rõõmud koolis sotsiaalpedagoogi vaates –  sotsiaalpedagoog Marje Šarina
  4. Kokkuvõte möödunud aastast ja võimalustest huvitegevuses algaval õppeaastal – huvijuht Mai Kroonmäe
  5. Hoolekogu tegevuse kokkuvõte – hoolekogu esimees Gert Uiboaed
  6. Klassi lastevanemate koosolekud