Õppenõukogu

Õppenõukogu2019-03-11T08:13:32+00:00

 

ÕPPENÕUKOGU

 

                TAMSALU GÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGUD 2018/2019

 

29.11.2018

 1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused – klassijuhatajad
 2. Kokkuvõte õpiaste toetus- ja mõjutusmeetmete rakendamisest – õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog
 3. Muud päevakajalised küsimused

14.03.2019

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused – klassijuhatajad
 2. Kokkuvõte õpiaste toetus- ja mõjutusmeetmete rakendamisest – õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog
 3. Muud päevakajalised küsimused

04.06.2019

 1. Põhikooli lõpetamine, kiitusega lõpetamine, tunnustamine ainekiituskirjadega – klassijuhatajad
 2. Gümnaasiumi lõpetamine, tunnustamine medali või ainekiituskirjadega – klassijuhatajad
 3. Klassikursuse lõpetamine täiendava õppetööga – klassijuhatajad
 4. Õppeaasta kokkuvõte – õppealajuhataja
 5. Sisekontrolli analüüs – direktor, õppealajuhataja

30.08.2019

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Täiendava õppetöö sooritamisest – klassijuhatajad
 3. Klassikursuse kordama jätmine täiendava õppetöö tulemusel – klassijuhatajad
 4. Kokkuvõte üldtööplaani täitmisest – direktor, õppealajuhtaja
 5. Kooli 2019/2020. õa üldtööplaani kinnitamine – direktor