TAMSALU GÜMNAASIUMI ÜRITUSTE PLAAN 2019/2020

 

Aeg Üritus Olümpiaad/konkurss Osalejad Korraldajad/vastutajad
SEPTEMBER
sept 2018-2020 Jätkuvad projektid „“Young Entrepreneurs – Learning by Experience” ja “Integration of New Technologies into Classroom” 9.-12. kl A. Kraubner, klassijuhatajad
sept-veebr Nutispordi eelvõistlus 1.-12. kl Klassi- ja matemaatikaõpetajad
1. sept
kell 11.00
Kooli avaaktus 1.-12. kl Huvijuht, 11. klass, 12. klass
 sept Algklasside spordipäev 1.-5. kl Klassijuhatajad, kehalise kasvatuse õpetajad
 sept Maakonna algklasside kergejõustikuvõistlused 1.-5. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
sept Rebaste ristimine 10. ja 12. kl 12. klass, huvijuht
 sept Jooks ja käimine ümber Porkuni järve 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
 sept Spordipäev 5.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
 sept Spordinädal 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
 sept Lastevanemate üldkoosolek Direktor
 sept Teadlaste ÖÖ festival 1.-12. kl A. Tell, loodusainete komisjon
okt-märts Pranglimine 1.-12. kl M. Tamm, klassijuhatajad
 okt Rahvusvaheline muusikapäev, Tamsalu Gümnaasiumi ja Tapa Muusikakooli õpilaste kontsert aulas 15.00 1.-12. kl Huvijuht
 okt Mihklilaat 1.-12. kl 8. klass, huvijuht
 okt Õpetajate päeva tähistamine 1.-12. kl
õpetajad
12. klass, huvijuht
 okt Vaimse tervise nädal 1.-12. kl Tervisenõukogu, huvijuht
 okt Lemmiklooma päev 1.-4. kl Huvijuht, klassijuhatajad
 okt Kooli sünnipäeva tähistamine 1.-12. kl Huvijuht, klassijuhatajad,
 okt Ettelugemise päev 1.-12. kl Aineõpetajad, eesti keele ainekomisjon
okt Leivapäev 1.-12. kl Huvijuht, ÕE, 7. klass
okt Majanduse e-viktoriin 7.-9. kl M. Tamm
okt Märt Treieri liiklusalane koolitus 9. kl 9. klasside klassijuhatajad
okt Sügiskross 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
nov Korvpallivõistlus poistele 5.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
 nov Maailmanädal 1.-12. kl A. Kraubner, huvijuht
 nov Isadepäeva tähistamine 1.-4. kl 1. klass, klassijuhatajad, huvijuht
 nov Stiilipäev-mardid õppetöös 1.-4. kl ÕE, huvijuht, klassijuhatajad
 nov Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.-9. kl Loodusainete ainekomisjon
 nov Stiilipäev – kadrid õppetöös 1.-4. kl ÕE, huvijuht, klassijuhatajad
 nov Kodanikupäeva viktoriin M. Nõmmik
nov Matemaatikanädal 5.-12. kl Matemaatika ainekomisjon
nov Virumaa matemaatikavõistlus 8.-12. kl Matemaatika ainekomisjon
nov  Maakonna kodu-uurimiskonverents M. Nõmmik
nov Maakonna kunstikonkurss 4.-12. kl Huvijuht, kunstiõpetaja
nov Koidulauliku etluskonkurss Etlejad Eesti keele ainekomisjon
nov Maakondlik Koidulauliku konkurss Eesti keele ainekomisjon
nov Tähemängud 1.-4. kl Klassijuhatajad, kehalise kasvatuse õpetajad
 nov Robotex, Insplay Roboliiga V. Taraste
 dets Advendiküünla süütamine 1.-12. kl Muusikaõpetajad
 dets Jõululaat 1.-5. kl ÕE, huvijuht
 dets Päkapikkude töötuba 1.-5. kl Kunstiõpetaja, huvijuht
dets Korvpallivõistlus tüdrukutele 5.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
dets Teeviit 9. ja 12. kl 9. ja 12. klasside klassijuhatajad
dets Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-11. kl Loodusainete ainekomisjon
dets Minu Riik projekti raames Riigikogu külastamine 9. kl 9. klasside klassijuhatajad
 dets Jõulupeod 1.-4. kl
5.-8. kl
9.-12. kl
4. klass, 8. klass, 12. klass
 dets Jõulukontsert 1.-12. kl Muusikaõpetajad, huvijuht
 jaan Eesti keele nädal 5.-12. kl Eesti keele ainekomisjon
 jaan “Georgi ja Kaspari lugu” 9. kl Huvijuht
 jaan Ülemaailmne lumememmepäev 1.-12. kl Huvijuht
 jaan Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor Loodusainete ainekomisjon
 jaan Koolitus “Selge pilt..?!” 11.-12. kl Huvijuht
 jaan Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-12. kl T. Raudsepp
 jaan Sussiteatri etendus 1.-4. kl  Klassijuhatajad
 jaan Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 1.-4. kl  Klassijuhatajad
jaan Rahvastepallivõistlused 1.-4. kl
jaan Tähemängud 1.-4. kl Kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
jaan Ajaloonädal 5.-12. kl Ajaloo ainekomisjon
jaan Vene keele olümpiaaditööde esitamine 10.-12. kl V. Viilver
jaan Emakeeleolümpiaadi uurimistööde esitamine 9.-12. kl Eesti keele ainekomisjon
jaan Kirjandusolümpiaadi uurimistööde esitamine Eesti keele ainekomisjon
jaan Inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor A. Kraubner
jaan FLL poolfinaal robootikud V. Taraste
jaan Matemaatika ainenädal 1.-4. kl 4. klass
veebr Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. kl A. Tell
veebr Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. kl Matemaatika ainekomisjon
veebr Ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor Alajooõpetaja
14. veebr Sõbrapäev 1.-12. kl 10. klass, ÕE, huvijuht
veebr Lasteteater Lepatriinu etendus 1.-4. kl Klassijuhatajad
21. veebr Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus Direktor, huvijuht, muusikaõpetajad, 11. klass
veebr Kunstiõpetuse ainekonkurss 7.-12. kl Kunsti-, käsitööõpetajad
veebr Midrimaa etluskonkurss 1.-6. kl Klassijuhatajad, eesti keele ainekomisjon
veebr Maakonna algklasside ja koolinoorte suusatamise MV
veebr Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor Inimeseõpetuse õpetajad
13. märts Pranglimise piirkonnafinaal 1.-12. kl M. Tamm
märts Võõrkeelenädal 5.-12. kl Võõrkeele ainekomisjon
märts Inglise keele etluspäev 3.-5. kl Inglise keele õpetajad
märts Teatesuusatamine 1.-4. kl Klassijuhatajad
märts Maakondlik Playback 1.-12. kl Õpilasesindus
märts Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 5.-6. kl Matemaatika ainekomisjon
märts Nutispordi piirkonnafinaal 1.-12. kl Matemaatika ainekomisjon
märts Känguru 1.-12. kl Matemaatikaõpetajad
märts Vastlapäev 9. klass, ÕE, huvijuht
9.-13. märts Eesti keele ainenädal 1.-4. kl 3. klass
13. märts Emakeelepäeva tähistamine 1.-12. kl Eesti keele ainekomisjon
märts Klassidevahelised korvpallivõistlused (P) 5.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
märts Klassidevahelised korvpallivõistlused (T)  5.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
märts Vene keele olümpiaadi piirkonnavoor V. Viilver
märts Maakondlik kirjandivõistlus 6.-9. kl Eesti keele ainekomisjon
märts Majandusolümpiaadi piirkonnavoor 10.-12. kl M. Tamm
märts Kokanduse, käsitöö, töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkurss maakonnas 7.-9. kl Kunsti-, käsitöö- ja tööõpetuse õpetajad
märts Ajaloo-alaste uurimistööde võistlus Ajaloo ainekomisjon
märts Klassidevaheline teateujumine 5.-12. kl,
2.-4. kl
Kehalise kasvatuse õpetajad
märts Laste ja noorte teatripäev Rakvere Teatris Eesti keele õpetajad
aprill  Tutipäev 1.-12. kl 11. klass, 12. klass
aprill Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 6.a Klassijuhataja
aprill Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 6.b Klassijuhataja
aprill Teatripäev 1.-12. kl Eesti keele ainekomisjon, klassijuhatajad, huvijuht
aprill Kunstipäev/avatud uste päev  1.-12. kl Õppealajuhataja, direktor, huvijuht
aprill Robomiku lahing V. Taraste
aprill Liivide etluskonkursi maakonnavoor 5.-12. kl Eesti keele ainekomisjon
aprill Õpioskuste võistlus maakonnas 5. kl M. Nahkur
aprill Maakondlik emakeeleolümpiaad 5.-6. kl Eesti keele ainekomisjon
aprill Maakondlik linnuviktoriin 6. kl M. Talja
aprill Tähemängud 1.-4. kl Klassijuhatajad, kehalise kasvatuse õpetajad
aprill Jooksukross 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
aprill Klasside pildistamine 1.-12. kl Klassijuhatajad, huvijuht
aprill Südamekuu ÕE, tervisenõukogu
aprill Maijooks 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad, klassijuhatajad
aprill-mai Keskkonnakuu üritused 1.-12. kl Loodusainete ainekomisjon, huvijuht
aprill- juuni  Riigieksamid 9. kl, 12. kl Aineõpetajad
mai Ajarännak  9.-12. kl  M. Nõmmik, huvijuht
mai Teatejooksude päev 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 7. kl Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 9.a Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 4.a, 9.b Klassijuhatajad
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 4.b Klassijuhataja
mai Emadepäeva kontsert 1.-4. kl Muusikaõpetajad, algõpetuse ainekomisjon, huvijuht
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 8. kl Klassijuhataja
mai Spordipäev 1.-4. kl Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 1.a, 2.a Klassijuhatajad
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 1.b, 2.b Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 3.a Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 3.b Klassijuhataja
mai Tamsalu laulu- ja tantsupäev 1.-12. kl Muusikaõpetajad, huvijuht, ringijuhid
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 5.a Klassijuhataja
mai Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 5.b Klassijuhataja
mai 11. klassi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Klassijuhatajad, juhendajad, õppealajuhataja
mai 8. klasside loov- ja praktiliste tööde esitlus Klassijuhatajad, juhendajad, õppealajuhataja
mai Tasemetööd 3. kl, 6. kl Aineõpetajad, klassijuhatajad
mai/juuni HeaTeoTööpäev A. Kraubner
juuni Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 10. kl Klassijuhataja
juuni Õuesõppepäev “Sinasõbraks loodusega” 11. kl Klassijuhataja
juuni Parimate õpilaste, olümpiaadivõitjate ja sportlaste vastuvõtt 1.-12. kl Direktor, õppealajuhataja, huvijuht
 juuni Õpilastööde näitus 1.-11. kl Kunsti-, käsitööõpetajad
juuni Töötubade päev Tapal Huvijuht
juuni Tamsalu päevade spordipäev 1.-12. kl Kehalise kasvatuse õpetajad
juuni Kooliaasta lõpuaktus Muusikaõpetajad, õppealajuhataja, huvijuht
 juuni Põhikooli lõpuaktus kell 13.00 ja gümnaasiumi lõpuaktus kell 16.00  9. kl, 12. kl. 8. klass, 11. klass, muusikaõpetajad, õppealajuhataja, huvijuht