HOOLEKOGU

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tapa Vallavalitsuse korraldusega 07.11.2018 nr 870.

Kelly Malinin lastevanemate esindaja
Kaja Hallik lastevanemate esindaja kaja.hallik@gmail.com
Anne Kraubner õppenõukogu esindaja
Pille Hunt lastevanemate esindaja
Tuule Laansoo õpilaste esindaja
Üllar Neeme volikogu esindaja
Elle Nurmsalu õppenõukogu esindaja
Viljar Vikk lastevanemate esindaja
Urmas Tamm lastevanemate esindaja