Eksamid ja tasemetööd

Eksamid ja tasemetööd2018-09-20T06:35:12+00:00

EKSAMID JA TASEMETÖÖD

RIIGIEKSAMID

2018/2019. õppeaasta riigieksamite (ja riigieksamite lisaeksamite) õppeained, vormid ja ajad leiad SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

eesti keel (kirjalik) 22.04.2019
inglise keel (kirjalik) 06.05.2019
inglise keel (suuline) 07. – 10.05, 13.05.2019
matemaatika (kirjalik) 24.05.2019
koolieksam juuni 2019

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID

2018/2019. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained,
vormid ja ajad leiad  SA Innove kodulehelt või Riigi Teatajast.

eesti keel (kirjalik) 03.06.2019
matemaatika (kirjalik) 10.06.2019
valikeksam 13.06.2019

TASEMETÖÖD

Tasemetööde läbiviimise aeg 2018/2019. õppeaastal:

3. KLASS
eesti keel (kirjalik) 08.05.2019
matemaatika (kirjalik) 15.05.2019
4. KLASS
loodusõpetus (kirjalik) 02.10.2018
6. KLASS
eesti keel (kirjalik) 14.05.2019
matemaatika (kirjalik) 21.05.2019
7. KLASS
loodusõpetus (kirjalik) 25.09.2018

Allikas:
SA Innove http://www.innove.ee/et/yldharidus/tasemetood,
Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004.